Dalam usaha untuk melindungi privasi dan hak pelawat dan pelawat laman web kami, AquaRevive telah menubuhkan Dasar Privasi yang menjelaskan maklumat yang kami kumpulkan kepada pelawat dan apa yang kami lakukan dengan maklumat yang kami kumpulkan.

Dasar Privasi ini mengawal cara di mana AquaRevive mengumpul, menggunakan, mengekalkan dan mendedahkan maklumat yang dikumpulkan dari pengguna laman web ini (masing-masing, “Pengguna”).

Privasi
Privasi pengguna sangat penting untuk AquaRevive. Kami komited untuk memelihara maklumat Pengguna yang diamanahkan kepada AquaRevive.

Maklumat yang Kami Kumpulkan
AquaRevive mengumpul maklumat peribadi dari Pengguna melalui borang dalam talian untuk menempah produk dan perkhidmatan. Kami juga boleh mengumpulkan maklumat tentang bagaimana Pengguna menggunakan laman web kami, contohnya, dengan menjejaki bilangan pandangan unik yang diterima oleh halaman laman web atau domain yang mana Pengguna berasal. Kami menggunakan “cookies” untuk mengesan bagaimana pengguna menggunakan laman web kami.

Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat
AquaRevive boleh menggunakan maklumat peribadi yang dikumpul melalui laman web kami untuk menghubungi Pengguna tentang produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh AquaRevive dan ahli gabungannya, kontraktor bebas dan rakan niaga, dan sebaliknya untuk meningkatkan pengalaman Pengguna dengan AquaRevive dan sekutu, kontraktor bebas dan rakan perniagaan.

Pengguna pangkalan data AquaRevive tidak akan dijual kepada mana-mana entiti untuk tujuan pemasaran atau senarai mel. Maklumat peribadi tidak akan dijual atau dipindahkan kepada rakan niaga kami tanpa kebenaran terlebih dahulu, kecuali kami akan mendedahkan maklumat yang kami kumpulkan kepada pihak ketiga apabila; dalam penghakiman yang kami berikan, kami diwajibkan untuk berbuat demikian di bawah undang-undang yang terpakai.